Poslovni riječnik u Bosni…

-Dragi kolega, dugo se nismo videli. >>>Š’a ima, pi**a ti materina?
-Dragi kolega, imate zgodnu sekretaricu. >>> Je l’, je**š li to?
-Koju funkciju gospodin ima u firmi? >>> Koji je on tamo ku**c?
-Vaš pitanje nije upućeno na pravu adresu >>> Kog ku**a mene pitaš?

-Uputiću mu oštru kritiku. >>>Jeb**u mu i oca i mater.
-Prekidamo saradnju s Vašom firmom. >>>Idite u tri pi**e materine!
-Oprostite, nisam Vas razumeo,hoćete li,molim Vas ponoviti. >>>HAAAAAA?
-Gospodin je vrlo obrazovan. >>>On je Peder.
-Mislim da niste dobro sagledali sve aspekte ugovora. >>> Je**m te ćorava!
-Mora da se šalite. >>> Se**š?
-Informacija koju imate ne odgovara činjeničnom stanju. >>>Jedeš go*na.
-Trenutno nismo zainteresovani za reklamu. >>>Koji će mi ku**c reklama?
-Smatram da njegovo mišljenje ne treba uvažiti. >>>Ko ga je*e!
-Ovaj projekat je lako ostvarljiv. >>>To je pi**in dim.
-Nismo u mogućnosti da vam damo robu na odloženo plaćanje. >>>Dam ti ku**c na odloženo.
-Taj zakon ne treba uvažavati. >>> Je*’o zakon!
-On nema mnogo uticaja. >>>Može mi ga pop**iti.
-Zašto odbijate dalju saradnju? >>>Koji ti je ku**c?
-Ne bih se složio s Vama. >>>Je*’o ti tu priču.
-Nemojte se uzbuđivati. >>>Ne pizdi.