Posljednja želja…

Stari djed polako umire, pa ljekari pozovu familiju da se oproste s njim.
Familija došla ali pozovu i fratra iz mjesta.
Stoje oni i gledaju djeda sa kisikom na ustima i mole Boga da ga poživi.
Kad odjednom djed traži da nešto napiše.

Daju djedu komadić papira i djed dok je pisao poče da plavi i
jedva poruku da je napisao, vide oni djed umro.

Fratar strpa komadič papira u džep jer nije vrijeme da se sada
čita šta je djed napisao.
Na sahrani djeda fratar izvadi komadić papira da pročita vjerovatno
zadnju želju djeda.
Kada je otvorio papirić da ga pročita na njemu je pisalo:
-Fratre, idiote pomakni se, stojiš mi na dovodu kisika.