Policajac u govornici…

Policajac svako jutro kad krene na posao ulazi u telefonsku govornicu.
Podigne slušalicu, nešto kao da priča, a onda nakon dva minuta izlazi sa
velikim osmijehom na licu.
U isto vrijeme preko puta govornice čovjek pije kafu u kafiću koja gleda na govornicu.
I tako jutro za jutrom gleda čovjek policajca kako se ponavlja svako jutro.
I jedno jutro čovjek ne ode na kafu, veća sačeka policajca i kaže mu:

-Izvinite, znam da me se ne tiče, ali vidim vas svako jutro kako ponavljate ovaj ritual i pitao sam se šta vi to tamo radite…
A policajac mu veselo odgovori:
-Uđem u govornicu, podignem slušalicu i pitam:
Ko je najpametniji na svijetu?, a jedan glas mi odgovora: Ti, tiiiii, ti, tiiiii…