Policijski pas…

Utakmica. Stadion pun ko šibica. Policajci uz ogradu sa psima i specijalci
raspoređeni.
Jedan od policajaca non stop se saginje, pa obilazi psa, pa se nešto
podviruje.
Gleda ga njegov kolega i ništa mu nije jasno pa ga upita:

-A, jel šta ti stalno zgledaš našeg psa?
-Ma nije mi ništa jasno? malo prije jedan gledalac dobaci:
-Vidi psa sa dva šu*ka, i nije mi jasno kako on vidi, a ja
ne vidim