Plavuša kupije pelene

Plavuša ulazi u prodavnicu, prodavačica je ljubazno upita:

– “Izvolite, što želite?”

– “Treba mi pelene za mog malog usranka.”

– “Koju veličinu nosi vaš mali usranko?”

– “Hm, nisam baš sigurna…”

– “Dobro, koliko mali usranko ima meseci?”

– “Čekajte da izračunam.”

Plavuša uze olovku i papir i počne računati i kaže:

– “Evo, tačno 1020!”

– “Ne razumem, pa koliko je zapravo stara vaša bebica?”

– “Ma nisu pelene za bebicu već za mog starog dedicu!”