Pješačenje…

Krenuli Amerikanci ispitivati koliko koji narod pješači i koliko pije alkohola.
Kako bi došli do zaključka koji je narod najzdraviji na svijetu.
Računica za najzdravije nikako im nije uspijevala, no s najgorima nisu imali problema.
Prema istraživanju, prosječni Bosanac godišnje prohoda oko 1200 kilometara.
Za isto vrijeme prosječni Bosanac popije 80 litara alkoholnih pića.
Kad se istraživanja kombiniraju, ispada da Mujo troši 15 litara na 100 kilometara.