Pilot Mujo ima probleme…

Mujo pilot na liniji Sarajevo – Melburn. Nakon sat leta obraća se Mujo
putnicima:
-Poštovani putnici, imamo probleme sa avionom. Lijevi motor je
otkazao, a desni samo što nije. Sve stvari koje ste imali morali
smo pod hitno izbaciti iz aviona, ali da se spustimo na najbliži
aerodrom, nažalost trebamo žrtvovati nekoliko putnika.

Nećemo nikog od putnika da diskriminiramo po boji kože, nacionalnosti
ili seksualnoj orjentaciji.
Da bi bili pravedni zamolio bi prvo da iskoče Crnci, homoseksualci i
ako bude trebalo za njima Cigani pa Arapi.
Hvala vam na razumjevanju vaš pilot Mujo