Pericini problemi u školi…

Nacrtao Perica na tabli dupe. Ulazi učiteljica i pita ko je nacrtao?
Djeca šute…Ponovo učiteljica pita i naravno Perica ustaje i kaže
da je on nacrtao.
Učiteljica se naljutila i izbacila ga sa časa i rekla da se javi direktoru.

Odlazi Perica do direktora i pita direktor Pericu:
– Šta je bilo Perice?
A Perica kaže:
– Izbacila me učiteljica.
– A šta radi učiteljica?
– Briše dupe! Direktore…