Perici ništa nije jasno pa pita mamu: …

Sjedi Perica i nešto ga ko zainteresovalo

pa pita svoju mamu:
-Mama, kako smo mi nastali??
Pericina mama da nebi mnogo s Pericom raspravljala
kaže mu da nas je Bog stvorio.
Perici sada tek nije ništa jasno, češka se po glavi,
pa kaže mami:
-Mama, ali tata je rekao da potičemo od majmuna!!
-Sine Perice, ja ti pričam o mojima, a tata o svojima…