Perica se ljuti na Maricu :D :D

Perica je u petom razredu osnovne.

Učiteljica im objašnjava kako djeca dolaze na svijet.
Nakon predavanja Perica digne ruku da nešto upita:
Perica: -Da li moja baba može da ima djecu?
Učiteljica: -Ne, Perice, ona je prestara za to.
Perica: -Da li moja mama može da rodi?
Učiteljica: -Može.
Perica: -Da li Marica što sjedi iza mene može da ima djecu?
Učiteljica: -Ne još, Perice, ona još nije zrela. Moći će tek za nekoliko godina.
Perica se okrete ka Marici i kaže:
Perica: -Jesam li ti rekao, glupačo, da nemaš čega da se bojiš!