Pera ventilator…

Dok su bili još u braku žena je uvijek sumnjičila muža da je vara,
ali nikako nije uspijevala da ga uhvati.
Ali dođe vrijeme i on umire. Sahranjuje ona muža i oplakuje ga.
-Dragi moj mužiću, voljela sam te ali eto dođe vrijeme da se
rastanemo, ali ako si me varao daBogda se toliko puta na onom
svijetu okrenuo.
Prolaze godine i umire i ona… Dolazi da ga traži ali gdje god
dođe nema njenog muža. Naiđe Sveti Petar i kaže ona njemu:
-Sveti Petre samo mi ti možeš pomoći, tražim svog muža.
A kako se zove tvoj muž upita je Sveti Petar?
-Pa Pera se zove, moj Pera jedini.
-Aaaa, ti tražiš Peru ventlatora!!!