Pažnja, pažnja!!!

Udvara se momak djevojci, naravno misli su mu kao svakom samo
seks i opet seks
Primjetila njegova djevojka da mu je samo seks naum, pa da ga malo opusti
kaže mu:.

-Dragi, tebi je samo do seksa, ja bi ipak malo trebala nježnosti
a naročito pažnje.
A momak će: PAŽNJA, PAŽNJA!!!, a može li sada seks?