I pas zna ko je bolji vozač :)

a ona tvrdi da je bolja 🙂