Pametan i siguran odgovor :D :D

Žena, umiljavajući se, pita svoga muža:

– Dragi, da li ti više voliš pametne ili
lijepe žene?

– Ni jedne ni druge. Volim samo tebe,
draga! – odgovori joj suprug nježno.