OVU ZAGONETKU NE MOŽE DA RIJEŠI NI 10 ODSTO LJUDI!

Manijak je kidnapovao četiri osobe koje su se kasnije probudile zakopane u pijesku do glave. Svako ima šešir, osobe A i C imaju crni, a osobe B i D bijeli, i svi znaju svoju poziciju, kao i poziciju ostalih osoba, ali ne znaju koja je kombinacija šešira. Između osobe A i B je postavljen zid.

Dakle, osoba D vidi osobu B i C ispred sebe, a A je iza zida. Osoba C vidi osobu B ispred sebe i zna da je osoba A iza zida, a da je D iza njega.

Osoba B vidi samo zid, ali zna da je A iza zida, i da su C i D iza njega. Osoba A samo vidi zid i zna da su B, C i D sa druge strane.

Manijak im je zadao slijedeće uslove: Ukupno ima dva bijela i dva crna šešira. Ukoliko neko od vas tačno kaže svoju boju šešira, slobodni su. Ipak, ako neko pogriješi boju svog šešira, svi će nastradati.

Četiri osobe ne smijju da pričaju ili na bilo koji drugi način da komuniciraju, jer će ih psihopata ubiti. Oni ne mogu da okrenu glavu, kao i to da progovore, da pogledaju na gore i vide svoj šešir.

Šta mislite? Koja od ove četiri osobe može da bude sigurna koja boja šešira je na njenoj glavi? Ko je to i kako može da zna?