Orkestar…

Mujo se izvalio na ležaj, čita novine, pijucka
pivo, a mali Muj’ca sjedi za stolom i piše zadaću.
Zamislio se Muj’ca, gleda tupo u svesku i ko fol razmišlja,
Vidi Muj’ca da bi mogao tako cijelu noć pa kaže ocu:

– Babo, babo, de pomozi!
Mujo lijeno pogleda Muj’cu i kaže mu:
– Hajde Muj’ce, pitaj …
Babo, babo znaš li ti kako glasi množina
od riječi muz’čar?
Mujo se poče vrpoljiti, češkati po glavi i kaže:
-Pa bar je to lako-Orkestar, Muj’ce, orkestar!