Odlazak u penziju

Kada sam konačno stigao u godine da se penzionišem, otišao sam u Socijalno.
Gospođa na šalteru me je pitala za ličnu kartu da bih dokazao svoje godine. Potražio sam po džepovima, ali sam ličnu zaboravio kod kuće.
Počeo sam da se izvinjavam i rekao da ću navratiti sutra. Gospođa za šalterom se nasmješi i kaže mi:

-Otkopčajte košulju.
Otkopčavši košulju, pokazaše se moje kovrdžaste srebrne dlake.
-To je dovoljan dokaz za mene reče gospođa.
Tako da sam bio sav srećan što sam obavio posao oko penzije. Kada sam došao kući, bio sam sav uzbuđen, i ispričahsvojoj ženi o iskustvu u Socijalnom…
Moja supruga se nasmeje i kaže mi:
-Trebao si da spustiš pantalone, dobio bi i invalidsku penziju.