Od danas je obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom na cijelom teritoriju Federacije BiH.

Zahtjevali smo obustavu “hladnih programa” kada su operativni zahvati u bolnicama, samo hitni sučajevi da se rade, za koje specijalisti kažu da su neophodni

Dr. Goran Čerkeze saopštio je danas nove mjere koje se donose na teritorij cijele Federacije BiH. Važit će narednih 14 dana.

– Situacija se značajno pogoršala, današnje cifre to pokazuju. Važno je reći da je incidenca 160, što je duplo više u odnosu na prije sedmicu dana,

kazao je Čerkeze i potom objavio nove mjere.

 

Od danas je obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom na cijelom teritoriju Federacije BiH.

– Zahtjevali smo obustavu “hladnih programa” kada su operativni zahvati u bolnicama, samo hitni sučajevi da se rade, za koje specijalisti kažu da su neophodni.

– Tražili smo osiguranje 30 post kapaciteta. Svim bolnicama u FBiH smo naredili da stave na raspolaganje 30 posto svojih kapaciteta u roku od 72 sata.

– Traži se aktiviranje svih akreditovanih laboratorija na području Federacije BiH, da se neodložno sklope ugovori i da se počne testiranje u svim

laboratorijama koje su certifcirane, kazao je Čerkez.