Nove čarolije Novalića

Ovako je Čerčil rekao: Ovo još nije kraj. Nije čak ni početak kraja. Ali je možda kraj početka

A ovako je Novalić rekao: “Kao što je Churchill rekao, ovo nije kraj, ovo nije ni početak, ovo je kraj početka. 

“Kao što je Churchill rekao, ovo nije kraj, ovo nije ni početak, ovo je kraj početka. Ušli smo u pandemiju sa svim

refleksijama koje ona sa sobom nosi i sa iskustvom koje se na svjetskoj razini mjeri sa nula. Sva svjetska pamet je

uključena u posmatranje tekućih događaja i posljedica koja panedmija ostavlja na zdravlje i ekonomiju. Sve je svedeno

to da se donesene prvi korak mjera koji znači neki oblik života da bi se u tom smislu odbilo vrijeme

da se rade druge mjere”, kazao je Novalić.

Kako su naveli iz Vlade FBiH, zakon predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne

kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Propisuje ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

 

Za primjenu ovog zakona planirano je 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg budžeta FBiH.

Uz taj zakon ide i zakon kojim se rokovi za postupanja u sudskim postupcima obustavljaju dok traje stanje nesreće o kojem će se također izjašnjavati delegati.

Zakon je naišao na negodovanje brojnih sektora, prenosi N1.