Nije lako ni ženama, kad moraju muževe na pijacu slati :D :D

muz-d