Nestala svešteniku patka

Sveštenik iz malog slovenačkog sela je bio veliki ljubitelj ptica i peradi pa ih je čuvao u kavezu iza crkve.
Jednog nedeljnog jutra je pri uobičajenom obilasku živine opazio da mu je nestala najljepša patka i pošto je znao da je neko ukrao pred misu, odlučio je da ispita vjernike:
– Ko ima patku?
Ustali su svi muški.

– Ne, nisam tako mislio. Da li je ko vidio patku?
Ustale su sve žene.
– Ne, ne, ni to nisam tako mislio. Da li je neko vidio tuđu patku?
Ustalo je polovina žena.
– Ne, ne i ne. Mislio sam da li je ko vidio moju patku?Ustali su ministranti, dva mlađa sveštenika i koza.
– Ma neeee, mislio sam da li neko sada drži patku u rukama?
Ustala je djevojka u zadnjoj klupi i rekla momku do sebe:
– Lijepo sam ti rekla da će vidjeti