Nek igra traje…

Hvali se brico Sejo mušteriji koju šiša i kaže mu:
-Evo dolazi mali Muj’ca i on je najgluplji dječak na svijetu,
a sad ćeš vidjeti zašto!!!
Uzima brico Sejo nočanicu od 10 km u jednu ruku i kovanicu od
2 km u drugu ruku i pozove Muj’cu

-Koje bi htio od ovo dvoje, mali?
Mali Muj’ca uzme dvije kovanicu od 2 km i ode..
-Šta sam ti rekao kaže brico Sejo!! Taj mali mulac nikad neće naučiti!.
Odlazi mušterija i vidi Muj’cu kako izlazi iz slastičarne sa sladoledom.
-Hej, mali! Mogu te nešto pitati?!
Zašto si uzeo kovanicu od 2 km, a ne 10 km!?
Mali Muj’ca liže sladoled i kaže mu::
-Onaj dan kad uzmem 10 km, igra će biti gotova!