Ne ostaje Perica nikome dužan

Nastavnik Istorije dolazi nervozan na čas, nervozno baca dnevnik i kaže Perici
da izađe da odgovara.
Izlazi Perica lagano, vidi šta mu se sprema… Postavlja mu nastavnik pitanje, a Perica
samo sliježe ramenima.
Postavlja mu drugo pitanje Perica opet isto.

Onako ljut nastavnik poče da galami na Pericu: -Znaš li ti da je Abraham Linkoln u tvojim godinama bio odličan učenik?
A Perica ne želi ostati dužan nastavniku i kaže mu:
-A znate li vi,nastavniče da je Abraham Linkoln u Vašim godinama bio Presjednik Amerike??