Narednik i asocijacije

Narednik objašnjava vojnicima pojam asocijacije ..
Uzme iz džepa maramicu i počne mahati s njom …
Narednik: -Ivice! Na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?
Ivica: -Na rastanak, druže naredniče. Mama mi maše maramicom, a ja odlazim ..ja se opraštam …
Narednik: -Odlično. Asocijacija je rastanak .
Stevo: -A na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?
Stevo: -Na ples, druže naredniče.
Mi plešemo kolo, izvadimo maramice i mašemo njima …

Narednik: -Odlično. U tom je slučaju asocijacija ples.
Mujo: – Na šta ti pomisliš, kad ja mašem maramicom?
Mujo: -Na pi**u, druže naredniče, na pi**u !
Narednik: -Pa kako možeš da pomisliš na pi**u, kad ja mašem maramicom!??!!
Mujo: -Pa mahali vi maramicom il’ ne mahali, ja stalno mislim na pi**u!