Nakon što ovo pročitate ovaj dio banane NIKADA VIŠE NEĆETE BACATI