Na bazenu

Čujem bila si na bazenima i??

Pričaj kakva je voda, jel’ hladna?

Ne znam nisam se kupala!?

Pa šta si onda radila, ako se nisi kupala?

Čuj šta sam radila, pa slikala se za fb šta sam

mogla drugo raditi!??