Muziku nikad ne pojačam….

kad pustim glasno muziku…