Mujo odlučio kredit podići :D :D

Muji posao krenuo slabije, pa odluči uložiti kako bi bio

konkurentniji na tržištu i imao bolje proizvode.
Krene on na turneju po bankama kako bi dobio kredit,
i nakon cjelodnevnog razgovaranja, stigne uvečer u kafanu.
Haso ga upita:
– I, Mujo, jesi našao banku koja će ti dati kredit?
Mujo sretno odgovara:
– Jesam, i to takvu banku da ne trebam jamce za kredit!
Haso ga pogleda ispod oka i ispali:
– Eh, jebeš takav kredit koji moraš sam vraćati!

komični statusi.rs