Mujo objašnjavava Muj’ci ko se ženi…

Šeta Mujo sa sinom Muj’com i dođu na jedan proplanak i ugledaju konja, kobilu i ždrijebe.
Muj’ca pita oca: -Babo, šta je ono tamo?
Mujo: -Muj’ce ono je konj!
Muj’ca: -A ono pored njega

Mujo: Muj’ce ono je kobila i ona mu je žena.
Muj’ca: Babo, a ono malo?
Mujo: to im je sin.
Muj’ca: -Babo, babo a gdje je njemu žena?
A Mujo će: -E, moj Muj’ce samo se konji žene