Mujo muzičar…

Mujo odlučio da se malo muzički obrazuje pa upisao neku
večernju muzičku školu.
Dolazi ti on pun sebe sjeda za sto da večera pa
kaže :

-DO NE SI MI SO FA TO TI…