Mujo i Mujca gledaju srbreni zid…

Mujo i mali Muj’ca dolaze u zgradu Vlade i vide dva srebrena zida koji se otvore i zatvore.
Gleda Muj’ca pa pita Muju:
-Babo, šta je ovo??!
-Sine, ja nikad još nisam vidio ovakav zid… i dok je Mujo se pravdao Muj’ci kako ne zna,
u zid ulazi debela stara gospođa. Zid se zatvori i na zidu se pale lampice.
Gledaju oni kako se lampice pale i mijenjaju brojevi na lampicama, kad zid se ponovo
otvori i iz zida izlazi visoka atraktivna žena od oko 30 godina.
Mujo ne skida poglde sa mlade žene pa tiho kaže Muj’ci
-Idi po svoju mamu Fatu-