Mujo i Havaji

Umro Mujo i kako je bio dobar dobio je džennet(raj) ali nije bio zadovoljan pa
ode u ured kako bi se požalio na uvjete života u džennetu (raju).
Mujo:-Ma vala dojadilo mi je slušati onu harfu i filozofska preseravanja!
Referent: -Tako ti je u džennetu(raju), tamo su ti intelektualci, čista kultura.
Mujo:-Ma čuo sam da osim dženneta(raja) i džehenema(pakla) postoje neki Havaji?

referent: -Postoje, ali tamo idu samo odabrani.
Mujo:-Pa zašto onda ja nisam tamo?
Petar:-Malo si glup.
Mujo:-Što ne kažeš, mogu ja biti i više!