Mujo i Haso odoše u ribare…

Mujo i Haso ne znaju više kako da ubiju dosadu pa odluče
da pokušaju da pecaju ribe.
Kupe sebi potrebni pribor i odu na jezero.
Zabaci Mujo i Haso i ne prođe malo u Muje štap poče trzati.
Obradova se Mujo i polako izvuče kad ono čizma.

Zabaci ponovo, ne prođe minut dva opet trza.
Izvuče kad ono lonac.
Naljutio se već Mujo i zabacuje treći put, ponovo štap
trza, Mujo polako vuče kad ono lonac.
Vidi Haso da je ovo ćorav posao pa kaže Muji:
-Bolan Mujo, hajmo mi kući, vidiš da ovdje neko stanuje.