Mujo ekspert za matematiku

Sjedi Mujo u dnevnoj sobi i bleji u televizor, a mali Muj’ca  rješava domaću zadaću.
Nakon par minuta pita Muj’ca:
– Babo, možeš mi pomoći oko domaće zadaće?
Mujo se trgne i potvrdno klimne:
– Jašta, Mujce, pucaj!!
Muj’ca pročita zadatak:

– Ibro je za rođendan kupio 10 litara soka, 5 litara su popili njegovi prijatelji, 3 je popio Ibro s roditeljima. Koliko soka je ostalo ako je baba popila još dva litra?
Konta Mujo, konta i nakon pet minuta kaže:
– Muj’ce … kažeš, mali se zove Ibro??