Mujo dobio pilule…

Dolazi Mujo kod ljekara i nekako mu uspije objasniti da ima

probleme kad treba Fatu svoju da obradi.

Pošalje ga ljekar specijalisti, aspecijalista se nešto sažali

na Muju, pa mu kaže:

-Mujo, ja ti imam čarobne pilule i pomoć je sigurna ali ima caka sa dvije

riječi.

Kad popiješ tabletu i kažeš HOP, spreman si da Fata bude zadovoljna, ali

pazi ako se kaže riječ PST sve propada do novog dana.

Mujo ponovi upute da provjeri je li sve zapamtio, uzme pilule i kad je

došao pred kuću popije jednu pa od sreće kaže HOP i zove svoju Fatu:

-Fato, evo mene, skidajse evo tvoh Muje!!!

Istrča Fata napolje pa će Muji:

-PST, djeca spavaju bolan Mujo…