Mujini problemi sa vukom

Mujo čoban i čuva ovce.

Dođe noću vuk i odnese mu jednu ovcu.
Dođe i drugu noć i uzme drugu.
I tako noć za noć po ovca.
Odluči Mujo da napravi zamku za vuka i iskopa jamu.
Ali prije nego naiđe vuk jedna smotana ovca upadne u jamu.
Ode Mujo da je izvuče, ali Mujo šeprtlja upadne i on.
Noć, čuje se žamor, vuk dolazi, ali i on upadne u jamu.
E sada su vuk ovca i Mujo u jami zajedno,
kad odjednom ovca poče: -Meeee, Meee…
Mujo će od straha:
-Nema tu meee, zna se ovdje dobro po koga je vuk došao.”