Muj’ca se igra u parku…

Policajac se šeta u parku i vidi malog Muj’cu, kako se igra u pijesku.
-Šta to praviš momak?
Muj’ca: – Pravim policajca.
Policajac: -I kako to radiš?
Muj’ca: -Pa lako, malo pijeska, malo vode i malo go*ana, i evo policajac.

Policajac se naljuti:
-Go*no? Da nisi nikad više to uradio inače dobiceš pendrekom! Jesi razumio?
Muj’c: -Neću više gospodine.
Naredni dan ide policajac opet pored igrališta, mali Muj’ca opet nešto pravi.
Policajac ga upita: -Šta praviš danas?
Muj’ca: -Vojnika.
Policajac: -I kako ga praviš?
Muj’ca: -Malo pijeska i vode, pa dobijem vojnika.
Policajac: -A gdje je go*no??
Mujo: -Ako dodam go*no, opet dobijam policajca.