Muj’ca se dosađuje u pijesku….

Mali Muj’ca se igra u pijesku.

Odjednom, pred njega pade Mujo u pijesak. Ustaje Mujo

otresa pijesak sa sebe pa će Muj’ci:

-Muj’ce, znaš li da brojiš do deset?

Muj’ca:

-Znam!!

E,sad će kroz onaj prozor da izleti mnogo ljudi, a ti

ćeš da ih brojiš. Važi li??

Muj’ca onako lijeno mu kaže:

-Ma važi!!
Ode Mujo ljutit u zgradu ponovo i nakon minut dva čuje se samo:

TRAS!!!
-Jedaaan kaže Muj’ca
Mujo ponovo ustaje, otresa pijesak sa sebe pa će Muj’ci:

-Čekaj Muj’ce, nemoj ovo da brojiš, to sam ja bio!!!