Mornar je zaboravio da Fata nije….

Mujo i Fata putuju brodom.

Mornar primeti da se Fata suviše nagnula preko

ograde i opomenu je:

-Pazite gospođo, možete da padnete u more

i da se udavite!.

Mujo mu ljutito odbrusi:

-Šta se vi sada mešate, to je moja žena!!!

 

komični statusi.rs