Monogo se dopadaš mojoj…

drugarici, stalno pita za tebe…