Ministar dijeli donacije…

Dolazi ministar sa svojom svitom u obilazak dječijeg vrtića.
Gleda malu i radosnu djecu, pa ga to ponuka i kaže pomočniku:
-Odradi da se dodijeli donacija u iznosu od 7.000 eura, da se malo
poboljšaju uslovi rada vrtića.
Sutradan ministar i njegova svita sada odlaze da posjete zatvor.

Obilaze zatvorske prostorije, razgovaraju sa zatvorenicima o uslovima,
hrani i smještaju. Kada je završio obilazak kaže pomočniku:
-Napišite donaciju od 50.000 eura, da se poboljšaju uslovi i smještaj
zatvorenika.
Pomočniku nije jasno pa upita:
-Izvinite, gospodine ministre, ne razumijem, zašto za dječicu samo 7.000, a za ove kriminalce i razbojnike 50.000? •A šta ti idiote misliš, da ćemo poslije isteka mandata završiti u vrtiću?!