Metoda uspostavljanja vida po Norbekovu. Zahvaljujući njoj hiljade ljudi su zaboravili na naočare zauvijek!