Mersihini problemi…

Dolazi Mersiha kod pshihologa i kaže mu:
-Doktore, imam ozbiljan problem s mojim Hasom i došla sam
Se posavjetovati.
Psiholog: u čemu je problem s vašim mužem?

-Znate kad god smo u krevetu i kad je moj Haso ba vrhuncu, on
ti tako glasno mu mlja i vrišti i to mi stvarno mnogo smeta.
Psiholog: -Znate gospođo, ja mislim da bi to trebali smatrati
Komplimentom a ne smetnjom.
A Mersiha će: -Ali doktore on me uvijek probudi.