Mersiha mnogo bolesna….

Mersiha bolesna. Odlazi ljekaru i požali se. Ljekar izvrši
detaljne pretrage ali ništa ne nađe. Da bi se riješio Mersihe
smisli kako da to uradi. Kaže Mersihi da sutradan pošalje Hasu.
Kad je Haso došao, ljekar mu kaže da je Mersiha strašno bolesna
i da joj samo aktivni seks može pomoći.
Zaprepašten Haso i pita ljekara šta mu je to aktivni seks?
Ljekar mu objasni da Mersihi treba mjesec dana non stop seks.
Zna Haso da će to teško ispuniti pa prvo svrati u kafanu da
se dobro napije.
Ulazi jaran Mujo i vidi Haso već dobro po gasom, pa hoće da
ga pita koje ga muke more.
Ispriča njemu Haso ukratko, Mujo konta, konta pa će Hasi:
-Znaš jarane, jedino da ti ja pripomognem ako hoćeš.
Konta sada Haso, nema šta izgubiti, a ako mu Mujo pomogne
Mersiha će biti spašena.
Odu oni do kuće i navale na Mersihu. Malo Haso malo Mujo i
tako cijeli dan i noć.
Ujutru piju kaficu, prolazi Mersiha vesela i pjevuši, a Mujo će:
-E, moj jarane, da smo ovako i mog babu liječili još bi mi bio živ.