Mamini baloni…

– Tata, tata što nosi mama ispod bluze?
– To su ti sine dva balona i kad mama umre letece s’ njima u nebo.
Jednoga dana dođe otac ranije kući, a sin sav uplakan trči k njemu i viče:
– Tata, tata, mama umire!
– Kako to misliš sine? – upita otac.
– Pa poštar duva u mamine balone, a ona viče o Bože, Bože, ja dolazim