MALO MOZGALICA

-Zašto okrugla pica uvijek dolazi u kvadratnoj kutiji?
-Da li poštar sam sebi raznosi poštu?
-Koliko neka osoba mora biti važna da bi se njeno ubistvo smatralo
atentatom, a ne ubistvom?

-Ko je skovao frazu, “skovati frazu”?
-Zašto se hrana za mačke ne proizvodi sa ukusom miševa?
-Sigurno ste već čuli za neuništive crne kutije u avionima…
pa zašto onda ne proizvode čitav avion od takvog materijala?
-Ako imaš kuću na tri sprata i nalaziš se na drugom, da li to onda znači
da se istovremeno nalaziš i gore i dole?
-Ako neko posjeduje komad zemlje, koliko u dubinu ga posjeduje?
Do centra zemlje?!
-Kako stavljaju lisice jednorukom čovjeku?
-Da li se prvo probudiš, ili prvo otvoriš oči?
-Da li Kinezi tetoviraju naše riječi na svojim tijelima ili samo mi tetoviramo
kineske riječi na našim tijelima?
-Zašto ljudi ne kažu, “Ma to je samo igra!” i onda kad pobjeđuju ?
-Ako bi Mars imao zemljotres, da li bi se on zvao Marsotres?
-Može li se crnac učlaniti u KKK (Kju Kluks Klan)?
-Ako doktor za vrijeme operacije doživi srčani udar, da li bi ostali doktori
pomogli prvo njemu ili pacijentu na operacijskom stolu?
-Ako duhovi u filmovima mogu hodati kroz zidove i kliziti niz stepenice,
zašto onda ne mogu propasti kroz pod?
-Ako noge bebe izađu iz majke u 23:59, a glava u 00:01, kojeg datuma
je beba rođena?
-Zašto je “skraćenica” tako dugačka riječ?
-Ako vas neko upita “Mogu li vas nešto pitati?”, nije li vas već pitao?!