Mačke su sebične i boli ih briga za vlasnicima

Zaključak istraživanja bio je da su mačke sebične i da ih ne brine kako se postupa s njihovim vlasnicima.

Istraživanja spoznaje mačaka sugeriraju da mačke stvaraju emocionalne veze sa svojim vlasnicima.

Međutim, novo japansko istraživanje nudi drukčije zaključke.

Čini se da mačke doživljavaju anksioznost razdvajanjem, više reagiraju na glas svojih vlasnika nego na strance i traže zaštitu od svojih vlasnika u zastrašujućim situacijama.

Međutim, novo istraživanje koje su proveli japanski istraživači, komplikuje sliku našeg odnosa s mačkama. Prilagođavajući metodu koja se ranije koristila za proučavanje pasa,

istraživači su otkrili da mačke, za razliku od pasa, ne izbjegavaju neznance.

U eksperimentu je mačka gledala kako njezin vlasnik pokušava otvoriti kutiju i uzeti nešto iz nje. Troje stranaca je sjedilo u blizini vlasnika, a on se okrenuo jednom od njih i zatražio pomoć.

Prvi neznanac je pomogao vlasniku da otvori kutiju. Drugi neznanac odbio je pomoći vlasniku, dok je treći sjedio pasivno, ne radeći ništa, prenosi BBC.

 

Kada se ova metoda koristila za testiranje pasa, pokazali su jasnu negativnu pristranost. Psi radije ne uzimaju hranu od neznanca koji je odbio pomoć njihovom vlasniku.

Suprotno tome, mačke u novoj studiji bile su potpuno ravnodušne. Nisu pokazali sklonost prema osobi koja je pomogla njihovom vlasniku i nisu izbjegavali nekorisnu osobu.

Očigledno, što se mačaka tiče, hrana je hrana.

Zaključak istraživanja bio je da su mačke sebične i da ih ne brine kako se postupa s njihovim vlasnicima. Iako bi se ovo moglo uklopiti u naše predodžbe o mačkama,

to je primjer antropomorfne pristranosti. Uključuje tumačenje ponašanja mačaka kao da su dlakavi mali ljudi, a ne bića sa svojim karakterističnim načinima razmišljanja.

Da bismo stvarno razumjeli mačke, moramo izaći iz ovog načina razmišljanja i o njima razmišljati kao o mačkama. Kada to učinimo, najvjerovatno nam se onda mačke neće činit sebične,

već samo nisu mogle razumjeti socijalne interakcije između ljudi. Nisu bile svjesne da neki stranci nisu pružili pomoć.