Ma, vara se on nema ništa čudno :)

samo mali isti 100%