Lovci i stari čića

Dva lovca idu kroz šumu i ugledaše jednog čiću na proplanku kako čuva
ovce.
Lovci ko lovci, pogleda še se i kažu :

-Hajde da ga malo zajebavamo.
– Hajde, kaže drugi.
Pozdraviše djeda i upitaše za zdravlje. Pa počeše podjebavati.
– Je li djede, da te pitamo: protrča li kakv zec ovuda.
Stari čića mudar, vidi da se žele s njim šprdati pa im kaže:

– A jes’ bogami, maloprije protrča jedan.
Lovci: -Djede, a jel bio zec ili zečica?

-E, bogami zec.
Lovci: -A  kako znaš da je zec.?
– Ma, kad naiđe osvrnu se na mene i kaže: kad naiđu dva lovca što hoće
da me ulove reci im da me mogu samo za ku**c povući…