Ljutito maše rukama i galami….

Na vratima neba stoji jedan jako ljut čovjek i urla:

– Tko je tu lud?! Ja imam 35 godina, ne pijem, ne pušim
i umjesto da se probudim u svom krevetu ja sam tu?
Sveti Petar slegne ramenima:
– Mi ne griješimo, al’ ajde, kad se toliko dereš, provjerit ću.
Ode Sveti Petar u kancelariju i vrati se za par minuta:
– Ti si Lalo automehaničar?
Lala klimne glavom, a Sveti Petar odgovori:
– E, onda si umro od starosti …
Lala ljutito odvrati:
– Šta pričaš, pa ja imam samo 35 godina.
Sveti Petar opet slegne ramenima:
– Hja, mi smo zbrojili sve tvoje radne sate koje si naplatio
i ispalo je da si 135 godina star!